In vitro z budżetu miasta

Wiktoria Raczyńska
,

Radni miasta Bydgoszczy podczas ostatniej sesji przyjęli program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2017-2020”.

Nabór wniosków mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z programu możliwy będzie w drugiej połowie roku. W pierwszej kolejności przeprowadzony zostanie konkurs, którego celem będzie wybór ośrodków medycznych stosujących tę metodę leczenia. Następnie miasto podpisze stosowne umowy i dopiero wtedy możliwe będzie rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych bezpośrednio przez wybranego realizatora  programu.

Podjęta uchwała zakłada przeznaczenie w 2017 r. na realizację programu 250 tys. zł z budżetu miasta. Przewiduje się, że w pierwszym roku obowiązywania programu skorzystać z niego może około 50 par.

materiał: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama