Helena Dobaczewska-Skonieczka w WiMBP

Wiktoria Raczyńska
,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 24 sierpnia (piątek), o godzinie 16.00, zaprasza do Biblioteki Głównej (Stary Rynek 24), na spotkanie autorskie z Heleną Dobaczewską-Skonieczką. Jest to kolejne spotkanie w ramach cyklu „Żywe drzewo na stulecie niepodległości”, podczas którego odbędzie się promocja audiobooka.

Album „Wiersze z żywego drzewa”, czyli Wanda i Helena w Wilnie, Żninie i Bydgoszczy, spotkanie z twórczością babuni i wnuczki, został wydany przez KPCK w Bydgoszczy. Wydawnictwo składa się z 3 części: Wilno, Żnin i Bydgoszcz. Każda część zawiera 20 wierszy związanych z danym regionem i kolorowe fotografie tematycznie powiązane. Są to wiersze autorstwa Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej (w części wileńskiej) i Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki w pozostałych. Rzadko swoją twórczość prezentują wspólnie – babcia i wnuczka, a one nie dość, że robią to razem, to ponadto promują jeszcze regiony związane z ich twórczością.

Publikację przygotowała wnuczka Helena, chcąc uczcić 125. rocznicę urodzin Wandy Dobaczewskiej, która publikowała swoją twórczość już w Wilnie. Tam też została członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich (1927). Tę pokoleniową twórczość splata głęboki regionalizm. Miłość do swojej „małej Ojczyzny”, którą było Wilno, potem Żnin, a łączy to wszystko Bydgoszcz.

materiały nadesłane: Joanna Pawłowska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Reklama