Hasło: Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna. Będzie nowy mural

Marek Tomaszewski
,

Rozpoczął się konkurs na kolejny mural w naszym mieście. Tym razem projekt dotyczyć ma hasła „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna”. Nowy mural ma promować nasze miasto jako otwarte i przyjazne.

Konkurs związany jest z kampanią Forum Obywateli Bydgoszczy zainicjowanej w styczniu 2017 roku pod nazwą „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna”.  Bydgoszczanie zrzeszeni w forum podjęli się szeroko pojętej działalności związanej z zapobieganiem nietolerancji, ksenofobii i agresji w relacjach społecznych. Forum zorganizowało debaty na ten temat, w które aktywnie włączyły się m. in. środowiska naukowe i bydgoskie szkoły. Powstał także film prezentujący obcokrajowców, którzy mieszkają w naszym mieście.

Teraz czas na mural pod tym hasłem, który ma wzmocnić tożsamość i wizerunek Bydgoszczy jako miasta otwartego i przyjaznego.  Mural ma zostać wykonany na ścianie szczytowej budynku przy ul. Pięknej 44 (wymiary: szerokość: 12, 10 m i wysokość 12, 30 m).

Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikami mogą być osoby powyżej 15. roku życia. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji do architektury i miejsca, w którym mural powstanie. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy projekty prac.

W przesłanej kopercie na adres Forum Obywatele Bydgoszczy (Park Hotel, ul. Wrocławska 3 85-211 Bydgoszcz), należy umieścić dwie zaklejone koperty oznaczone wymyślonym przez uczestnika konkursu identycznym, indywidualnym 6-cyfrowym hasłem numerycznym.

Pierwsza koperta zawierać powinna nośnik CD-R oraz autorski projekt muralu w formacie A4 oraz dodatkowo wydruk A4 z wizualizacją ściany z umieszonym na niej projektem. Druga koperta powinna zawierać formularz z kartą zgłoszenia z pełnymi danymi osobowymi uczestnika konkursu oraz oświadczenie.

Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 5000 zł od Forum Obywatele Bydgoszczy. Miasto z kolei zapewni  środki w wysokości 20 000 zł na wykonanie muralu w tym zakup farb, materiałów potrzebnych do realizacji oraz koszt i wynajęcie podnośnika lub rusztowania.

Termin dostarczania prac upływa 21 lutego.

materiał: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama