„Grzegorz Przyborek. KOAN” w MOB

Wiktoria Raczyńska
,

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy organizuje ekspozycję prac fotograficznych i obiektów pt. „Grzegorz Przyborek. KOAN”, która będzie prezentowana w terminie od 28 lutego 2019 roku do 19 maja 2019 roku, w Galerii Sztuki Nowoczesnej przy ul. Mennica 8 na Wyspie Młyńskiej.

Prezentacja twórczości artysty będzie skupiona wokół ukazania najważniejszych serii jego prac. Będą to m.in. Wspomnienia z Arles, Hotel Europa, Portrety, Thanatos, Szczury, Powrót golema, Nie-Lot. Rozpoczynając pracę nad konkretnym pomysłem Grzegorz Przyborek początkowo wykonuje serię szkiców, następnie według nich przygotowuje konstrukcje przestrzenne. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu i sfotografowaniu wspomnianych konstrukcji autor tworzy osobliwą „nadrzeczywistość”.

Można stwierdzić, że wytwory jego twórczości to swoiste obrazy fotograficzne, w których zawarte zostały iluzje nierealnych światów. Aby w pełnym stopniu przedstawić precyzję i konsekwencję w dorobku autora, oprócz fotografii, zwiedzającym zostaną również udostępnione rysunki i obiekty, których artysta używa podczas tworzenia swoich projektów fotograficznych. Spójność strategii artystycznej przejawia się zarówno w szkicach, fotoobiektach, instalacjach czy obiektach przestrzennych.

Twórczość Grzegorza Przyborka wskazuje na to, że fotografia ma moc urealniania tego, co niemożliwe. Słowo KOAN, które artysta zawarł w tytule wystawy to osobliwe ćwiczenie umysłu zalecane uczniowi przez mistrza zen. Jest to swoisty dialog, w którym zadane pytanie prowokuje do znalezienia odpowiedzi poza obszarem logicznego sposobu myślenia.

Ekspozycja ma charakter czasowy i będzie prezentowana w terminie od 28 lutego 2019 r. do 19 maja 2019 r. w Galerii Sztuki Nowoczesnej, przy ul. Mennica 8 na Wyspie Młyńskiej. Wernisaż ekspozycji startuje 28 lutego 2019 r. o godzinie 18.00. Wstęp na wernisaż jest wolny.

Grzegorz Przyborek to absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki w 1974 roku. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w macierzystej uczelni (od 1996 roku ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi) oraz w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, należy także do Związku Polskich Artystów Fotografików.

Grzegorz Przyborek uprawia twórczość w zakresie fotografii, mediów elektronicznych, obiektu, instalacji, rysunku, grafiki, rzeźby oraz z pogranicza innych dyscyplin sztuki. Brał udział w kilkuset wystawach w Polsce oraz za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Stadtmuseum Groβ-Gerau w Niemczech, Collectiones des Artotheques „Photographie d’Auteur” w Lyonie, Fond National d’Art Contemporain (FNAC) we Francji.

zdjęcie: Grzegorz Przyborek, Gimnastyczki na łonie natury, z serii Hotel Europa, 1994 – 1995

materiały nadesłane: Adrianna Adamska, MOB

Reklama