Granty oświatowe rozdane

Marek Tomaszewski
,

Sto projektów edukacyjnych i kulturalnych otrzymało dofinansowanie od miasta w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Dzięki temu szkoły i placówki oświatowe będą mieć szansę na realizację ciekawych projektów w zakresie kultury, sztuki oraz rekreacji.

Bydgoskie Granty Oświatowe to jedno z działań Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020. Stanowią one formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych, wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością.

W tym roku wpłynęło 247 wniosków o Bydgoskie Granty Oświatowe. Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do oceny wniosków, prezydent Rafał Bruski przyznał granty 62 szkołom – w sumie 331 940 zł zostanie przeznaczonych na realizację 100 projektów.

Dofinansowanie uzyskały projekty prezentujące szczególne walory merytoryczne, społeczne i organizacyjne, wykraczające zasięgiem oddziaływania poza poziom placówki, rozwijające zainteresowania i twórczość własną dzieci i młodzieży, które opierają się na merytorycznej i organizacyjnej współpracy z partnerami zewnętrznymi, tj. innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, obejmujące różnorodne formy aktywności i metody pracy, zakładające czynne i bezpośrednie uczestnictwo adresatów projektu.

csm_Gronty_009_5d96785b16

Przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie:

– artystyczne (działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży: muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, poetyckich, teatralnych, filmowych) – 37 projektów z dofinansowaniem 191 710 zł (58 proc. z 331 940 zł), w tym 18 projektów z tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej dofinansowanych w kwocie 134 090 zł

– przedsięwzięcia wpisujące się w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 17 projektów dofinansowanych w kwocie 44 800 zł

– przedsięwzięcia wpisujące się w obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego – 10 projektów z dofinansowaniem 25 830 zł

oraz pozostałe projekty edukacyjne (36) z zakresu edukacji humanistycznej (literackie, historyczne, językowe), kulturowej, regionalnej, integracji środowisk, aktywności twórczej, kształcenia zawodowego, nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęć rekreacyjno-sportowych w przedszkolach, a także projekty interdyscyplinarne (69 600 zł).

Wśród 100 nagrodzonych projektów 72 będą kontynuowane, 28 jest projektów nowych. Osiem realizowanych będzie na szczeblu międzynarodowym, 12 na szczeblu ogólnopolskim, 19 ma wymiar regionalny, 50 – miejski, 11 – międzyszkolny/środowiskowy.

materiał i zdjęcia: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama