Granty na kulturę

Wiktoria Raczyńska
,

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomorskie przyznaje granty do 5 tysięcy zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej.

Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej? Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży? Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury? Zgłoś się po mikrodotację.

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura 2019 – kujawsko-pomorskie, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych.

Dla kogo granty?

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. nauczyciel może zawrzeć porozumienie z animatorem kultury.

Przeznaczenie środków

Warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, opera, dziedzictwo kulturowe, teatr, film, moda, język, street art – stawiamy na kreatywność. Pokażcie nam wymiar edukacyjny zaplanowanych działań.

Czas realizacji

Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 1 września 2019 a 10 października 2019 r.

Nabór wniosków

  • od 15 lipca 2019 do 10 sierpnia 2019

Miejsce złożenia wniosku

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”
ul. Sukiennicza 6/2
87-100 Toruń
dotacje.tdk@gmail.com

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

materiały nadesłane: Kuba Ignasiak, MCK

Reklama