Francuski korpus w Polsce

Magdalena Jabłońska
,

Od 29 listopada, w Bydgoszczy trwa ćwiczenie francuskiego Korpusu Szybkiego Reagowania (RRC-FR) z Lille. Gospodarzem treningu jest Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). Żołnierze przybyli do Polski, aby doskonalić swoje zdolności do dowodzenia na szczeblu taktycznym i operacyjnym. W JFTC ćwiczy 750 żołnierzy z 16 krajów, w tym aż 17 generałów. Ćwiczenie „Citadel Bonus 2019” potrwa do 12 grudnia.

Ćwiczenie ma przygotować dowódców i sztabowców do dowodzenia jednostkami od szczebla brygady do korpusu. Wszyscy szkolący się tworzą sztaby poszczególnych jednostek i korpusu, które w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej będą gotowe do dowodzenia dziesiątkami tysięcy żołnierzy.

Ćwiczenie Citadel Bonus już po raz piąty odbywa się w naszych murach – powiedział gen. dyw. Adam Joks, dowódca JFTC, w trakcie ceremonii otwarcia. – Jesteśmy dumni, że organizacja przez nas tak ważnego przedsięwzięcia staje się dobrą tradycją.

„Citadel Bonus 2019” skupia się na doskonaleniu wiedzy na temat misji i zadań Połączonego Korpusu Ekspedycyjnego i umożliwieniu RRC-FR dostosowania i dopracowania swoich umiejętności w taki sposób, by móc dowodzić NATO-wskim Lądowym Komponentem Sił Szybkiego Reagowania. Uczestnicy w trakcie szkolenia wykorzystują scenariusz, pełen fikcyjnych, ale bardzo realistycznych sytuacji, które mogą się zdarzyć w bieżących i przyszłych operacjach.

Po raz pierwszy w ćwiczeniu francuskiego korpusu bierze udział francusko-brytyjska 1. Dywizja Połączonego Korpusu Ekspedycyjnego (CJEF), która podlega dowództwu RRC-FR. Została ona utworzona specjalnie na potrzeby prowadzonego ćwiczenia. Składa się ona z żołnierzy 1. Dywizji Francuskiej z Besançon, a także z Brytyjczyków z różnych jednostek. Na ćwiczeniu obecne są również: Brygada Francusko-Niemiecka, francuska 4. Brygada Walki Powietrznej, francuska 7. Brygada Pancerna oraz brytyjska 12. Brygada Piechoty Pancernej.

Dla RRC-FR to początek długiego procesu, gdyż tutaj żołnierze przygotowują się do testów i certyfikacji jako Dowództwo Komponentu Lądowego (LCC HQ), co nastąpi w ramach ćwiczenia Citadel Jupiter. Zapewne na kluczowych stanowiskach pojawi się nowy personel, zatem teraz jest czas, by wspólnie przygotować się do pracy jako LCC HQ – zaznaczył gen. broni Pierre Gillet, dowódca RRC-FR.

Organizacja ćwiczenia o tak dużym zasięgu oraz rozmachu wymaga przygotowania i dostosowania posiadanej bazy szkoleniowej. Jest to kluczowy czynnik, aby maksymalnie wykorzystać czas każdego szkolonego na doskonalenie jego umiejętności w zakresie dowodzenia lub też wsparcia wojsk. Właśnie dlatego ćwiczenie prowadzone jest w JFTC w Bydgoszczy, w jednym z dwóch NATO-skich centrum szkoleń na świecie.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia jakim jest Citadel Bonus 2019 jednoznacznie uwidacznia możliwości centrum jako ośrodka gotowego do przyjęcia i szkolenia dowódców i sztabów od szczebla brygady do poziomu korpusu, czy też połączonego dowództwa – podkreślił generał Joks

Tegoroczny Citadel Bonus jest, jak do tej pory, największym z serii. Przygotowania rozpoczęto kilka miesięcy wcześniej i wymagało to znacznie większego wsparcia niż zazwyczaj. Jak zapewnił szkolących się dowódca JFTC „jesteśmy w pełni przygotowani do tego, by usunąć wszelkie przeszkody, które mogłyby uniemożliwić wam osiągnięcie zamierzonych celów ćwiczenia”.

„Citadel Bonus 2019” jest także doskonałą okazją do zaprezentowania Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Dlatego też, dowódca JFTC gości generałów Wojska Polskiego, gen. dyw. Tomasza Piotrowskiego, dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Macieja Jabłońskiego, dowódcę 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Karola Molendę, dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz gen. bryg. Andrzeja Przekwasa z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Goście zostali także zapoznani z zadaniami, strukturą i możliwościami francuskiego Korpusu Szybkiego Reagowania z Lille, a przede wszystkim mogli obserwować jak prowadzone jest ćwiczenie. Z generałami dowódca JFTC rozmawiał również o możliwościach przyszłej współpracy.

W przyszłym roku JFTC pokieruje ćwiczeniem „Loyal Leda 2020”. Jako że oba ćwiczenia łączy szereg podobieństw, „Citadel Bonus 2019” stwarza dla personelu JFTC idealną okazję, by, poprzez obserwację francuskich partnerów, doskonalić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia ćwiczenia o tak dużej skali.

materiały nadesłane: kmdr por. Piotr Adamczak, rzecznik prasowy JFTC

Reklama