Forma i przestrzeń Aleksandra Dętkosia

Marek Tomaszewski
,

Otwarta 15 września w Bydgoskim Centrum Sztuki wystawa rzeźb Aleksandra Dętkosia ma wymiar szczególny. Znakomity rzeźbiarz, związany z Bydgoszczą, jest uczniem profesora Stanisława Horno-Popławskiego, patrona BCS.

– Mam wielką wdzięczność dla profesora Horno-Popławskiego, bo nauczył mnie dyscypliny. Co to jest ta dyscyplina? Zawsze mówił, kamień który się nie toczy, obrasta mchem. Pracuj nad tym kamieniem, obracaj nim. Był mistrzem wykorzystania natury w kierunku zrobienia z tego dzieła. Powtarzał także, abym nie bawił się w szczegóły. Kiedy robiliśmy pomnik powstańca wielkopolskiego, chciałem zrobić różyczki i orzełek. Powiedział, nie rób tego – opowiada Aleksander Dętkoś.

– W swoich pracach staram się, między innymi, zawrzeć jakby sentencję poezji. Brzmi to może troszeczkę filozoficznie, ale bardzo mi to pomaga, kiedy może mnie zainspirować twórczość poety. Moje prace to przede wszystkim forma i przestrzeń. Ja bardzo często używam pionów i poziomów, w tej nowoczesnej sztuce nazywa się to stereometria. Dla mnie osobiście jest to duże wyróżnienie, że mogę sobie poradzić z tą przestrzenią, która jest w pierwszym planie, pionie i drugim planie.

„Prace Aleksandra Dętkosia mają charakter narracyjny. Są to zamknięte w formach opowieści, anegdoty, przemyślenia skupiające się wokół jednego nadrzędnego, centralnego punktu jakim jest człowiek” – napisał w swojej książce „Piękno ma połysk brązu” Piotr Siemaszko.

Aleksander Dętkoś (ur. 1939 r. w Gorlicach) – w 1960 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. W latach 1960-1966 studiował na Wydziale Rzeźby i Ceramiki w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Jego nazwisko znajduje się w angielskiej edycji biografii artystów współczesnych, wydanej w Lozannie „Kto jest kim”. Od 1999 roku należy do Accademia Internazionale – Greci Marino (Włochy), z tytułem korespondencyjnego członka Akademii Sztuki. Jego prace można było oglądać w wielu miastach w Polsce, a także poza granicami: Włoszech, Grecji, Niemczech, Hiszpanii czy Danii. Od lat 70. związany jest z Bydgoszczą.

Wystawę rzeźb Aleksandra Dętkosia można oglądać w Bydgoskim Centrum Sztuki przy ul. Jagiellońskiej 47 do 29 września.

Reklama