Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART”

Wiktoria Raczyńska
,

Fundacja „Wiatrak” z radością zaprasza do udziału w IV Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Na prace w siedmiu kategoriach organizatorzy czekają do 12 listopada.

Fundacja „Wiatrak” organizuje Festiwal „fART” już po raz czwarty. Dzięki niemu promowana jest twórczość osób niepełnosprawnych – osoby z niepełnosprawnością mogą przedstawić swoje talenty plastyczne, muzyczne, czy też teatralne. Dla nich jest to swojego rodzaju terapia poprzez sztukę, a dla odbiorcy prawdziwa uczta dla oczu i uszu.

Festiwal ukazuje, jak można kruszyć bariery i przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Wspólna praca i przeżycia najmocniej integrują uczestników. Dzięki pracy artystycznej osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami odkrywają i poznają własne możliwości, zaspokajają potrzebę własnej samorealizacji, zyskują szansę pełniejszego istnienia w społeczeństwie.

Festiwal dzieli się na trzy części:
1. Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnej fART obejmujący 7 kategorii konkursowych:
malarstwo i rysunek,
fotografia,
rękodzieło,
twórczość literacka,
teatr,
taniec,
muzyka.
2. Przegląd form scenicznych: teatralnych, tanecznych i muzycznych.
3. Koncert Galowy, podczas którego zwycięzcom zostaną wręczone nagrody (odbędzie się on 26 listopada w Filharmonii Pomorskiej)
Festiwal ma zasięg wojewódzki (woj. kuj.-pom.), a tegoroczny temat to słowa św. Jana Pawła II: „Ludzie są stworzeni do radości”.

Na nadsyłanie prac (indywidualnych lub grupowych)  jest czas do 12 listopada br.
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znaleźć można tutaj.

Osoby do kontaktu w temacie festiwalu:
Mariola Ciesielska, mariola.ciesielska@wiatrak.org.pl (tel 52 32 34 810)
Patrycja Kaczorek, patrycja.kaczorek@wiatrak.org.pl (tel. 533 022 287)

materiały nadesłane: Fundacja „Wiatrak”

Reklama