Fałszywe ulotki związane z dofinansowaniem na wymianę ogrzewania

Magdalena Jabłońska
,

Mieszkańcy Osowej Góry i Miedzynia otrzymują ulotki informacyjne dotyczące kontroli jakości powietrza i programu Ekopiec, który został zakończony w zeszłym roku. Treści zawarte w ulotce są nieprawdziwe – poniżej aktualne informacje związane z programami dotyczącymi dbałości o czyste powietrze w mieście.

Ulotki w 90 procentach trafiają do skrzynek mieszkańców Osowej Góry i w 10 procentach – do mieszkańców Miedzynia. Zawarte w nich informacje sugerują, iż są to materiały Urzędu Miasta – numery telefonów podane w informacji to numery pracowników Wydziału Zintegrowanego Rozwoju. Broszura nie jest jednak materiałem informacyjnym Miasta. Na ulotce zawarte są informacje związane z programem Ekopiec, który miałby umożliwić mieszkańcom dofinansowanie na wymianę ogrzewania na ekologiczne.

Program Ekopiec został zakończony w zeszłym roku.

Obecnie miasto prowadzi inne programy, które mają wspomóc walkę ze smogiem. To, m.in., program „Czyste Powietrze”– w trosce o zdrowie, klimat i środowisko. To rządowy, powstały z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Mieszkańcy mogą skorzystać z możliwości dofinansowania nowych źródeł ciepła i zdobyć pieniądze na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Wszelkie informacje znajdują się tutaj oraz tutaj.

Miasto Bydgoszcz przyznaje także właścicielom, współwłaścicielom i najemcom samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta, dofinansowanie w wysokości 100 procent kosztów poniesionych na zakup urządzenia ekologicznego, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną należy składać do Urzędu Miasta Bydgoszczy nie później niż do 31 października roku budżetowego, w którym wypłata dotacji miałaby nastąpić.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się tutaj.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama