Estetyczna Bydgoszcz – nowe kosze, więcej ławek

Magdalena Jabłońska
,

W najbliższych miesiącach wymieniony zostanie szereg koszy na śmieci w reprezentacyjnych punktach miasta. Na południowym bulwarze nad Brdą od ul. Grodzkiej w kierunku Trasy Uniwersyteckiej dostawionych zostanie również 30 ławek. Charakteru zieleni urządzonej nabierze teren pomiędzy ulicami Unii Lubelskiej i Langiewicza.

To kolejny element podnoszenia estetyki Bydgoszczy. Nowe kosze mają wyróżniać się nie tylko estetyką, ale być zdecydowanie bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem. Wykonane będą z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, ewentualne akty wandalizmu lub zaprószenie ognia. Największa liczba nowych koszy ustawiona zostanie na Wyspie Młyńskiej. Będą one znacznie większe od istniejących, które bardzo szybko zapełniały się odpadkami. Nowe kosze będą ustawione również, m.in., na skwerze Leszka Białego, al. Ossolińskich, w rejonie ul. Grodzkiej, bulwaru nad Brdą, ul. Trybunalskiej, Skwerze Kościuszki, Ogrodzie Jagiełły, Skwerze Rejewskiego, Skwerze Turwida oraz w rejonie ul. Unii Lubelskiej. Łącznie ustawionych będzie 119 koszy.

Warto dodać, że kosze przy ul. Unii Lubelskiej to kolejny element zmiany charakteru tego zakątka Bydgoszczy. Wcześniej zlecone zostało zasadzenie w tym rejonie 90 drzew. Przemyślana kompozycja ma się składać przede wszystkim z drzew liściastych, m.in., klonów, brzóz, buków, wiśni ozdobnych i oliwników. W sposób szczególnie wyeksponowany posadzone zostaną drzewa rzadko pojawiające się w mieście, takie jak: ambrowiec amerykański, tulipanowiec amerykański, grójecznik japoński, dąb szkarłatny. Pojawi się również kilkanaście drzew iglastych, m.in., świerków serbskich. Dzięki nasadzeniom ten obszar odzyska dawne znaczenie jako miejski teren zieleni. Ich koszt to blisko 86 tysięcy złotych. Nasadzenia realizowane będą jesienią.

Zmiany planowane są także na południowym bulwarze Brdy na odcinku od ul. Grodzkiej do Trasy Uniwersyteckiej. Oprócz estetycznych koszy na śmieci zamontowanych zostanie tam 30 nowych ławek.

Obecnie trwa przetarg na dostawę i montaż koszy oraz ławek. Po zawarciu umowy nowe elementy powinny zostać ustawione w reprezentacyjnych miejscach miasta w ciągu około 3 miesięcy. Jest to kolejny element działań w celu poprawy estetyki Bydgoszczy. Wcześniej zlecone zostały, m.in., takie działania jak: powołanie Rady ds. Estetyki, standaryzacja nośników reklamowych, zainicjowanie remontów nakazowych, zwiększenie puli na dotacje konserwatorskie i remonty budynków komunalnych , standaryzacja małej architektury stosowanej w pasie drogowym. Jednocześnie miasto uruchomiło szereg inwestycji związanych z rewitalizacją wybranych obszarów oraz budynków miasta np. Młyny Rothera, Teatr Kameralny, Stary Rynek, ulice Dworcowa i Cieszkowskiego.

 

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama