Energia i ciepło z paneli słonecznych

Marek Tomaszewski
,

Blisko pół miliona złotych otrzymało miasto z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w mieście.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie poziomu niskiej emisji, co przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza emisj szkodliwych gazów do atmosfery (przede wszystkim dwutlenku węgla i pyłów). Dodatkowy problem, oprócz aspektów środowiskowych, który zostanie zniwelowany dzięki realizacji projektu, to obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzących ze źródeł konwencjonalnych.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 10,45 kWp oraz fototermiczna o mocy 8,78 kW zostanie zamontowana na budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej.

W pozostałych budynkach planuje się jedynie zamontowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych:
•    Szkoła Podstawowa nr 65 – budynek szkoły i basen
•    Zespół Szkół Medycznych – budynek szkoły i basen
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – budynek szkoły i basen
•    Zespół Szkół nr 7 – budynek szkoły
•    Zespół Szkół nr 10 – budynek szkoły
•    Zespół Szkół nr 25 – budynek szkoły
•    Zespół Szkół Samochodowych – budynek szkoły
•    Szkoła Podstawowa nr 10 – budynek szkoły

Instalacje będą montowane w tym roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na terenie miasta wielokrotnie dochodzi do przekroczenia poziomu szkodliwych substancji w powietrzu, w tym przede wszystkim benzo(a)pirenu, pyłów PM10 i PM2,5. W tej sytuacji istotnym jest podejmowanie działań mających na celu zarówno bezpośrednie ograniczanie emisji szkodliwych substancji do powietrza, jak i działania edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie wpływu złej jakości powietrza na zdrowie oraz korzyści z inwestowania w termomodernizację oraz promocję odnawialnych źródeł energii.

Niedawno, w ramach projektu międzynarodowego CitiEnGov, miasto zamontowało pięć czujników pyłów zawieszonych na terenie Bydgoszczy. Dzięki temu jest możliwość sprawdzenia zarówno stanu powietrza, jak i stopnia stężenia pyłów zawieszonych, a także temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia barometrycznego. Można także sprawdzić, jaki był stan powietrza dla danej lokalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin online: tutaj

Ważne liczby:
Wartość projektu: 1 067 986,26 zł
Dofinansowanie (45%): 474 314, 85 zł
Wkład własny: 593 671,41 zł

materiał nadesłany: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama