Emisja zanieczyszczeń poniżej norm

Tomasz Welcz
,

Bydgoska ekoelektrociepłowania wytwarza już energię elektryczną i cieplną z dostarczanych odpadów komunalnych. Wraz z realizacją tej inwestycji, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamontowane zostały tablice informujące o poziomie emisji zanieczyszczeń.

Na terenie Bydgoszczy działają już trzy tablice wskazujące rejestrowane pomiary emisji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Pierwsza z nich została zamontowana przy ekoelektrociepłowni i uruchomiona w grudniu 2015 roku. Kolejne zostały zainstalowane na budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 (Kapuściska) i Zespołu szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 (Łęgnowo).

IMG_5616-1Na tablicach znajdują się takie wartości jak: pył, całkowity węgiel organiczny, chlorowodór, fluorowodór, dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu. Wyświetlana po lewej stronie wartość jest to faktyczna emisja, a w kolumnie obok podano wartość emisji, jaką dopuszczają normy. Pomiary są dokonywane za pomocą wysokiej czułości analizatora spalin zamontowanego w kominie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Na tablicach wyświetlane są wartości średniodobowe za poprzednią dobę. Analizator jest regularnie kalibrowany dla zapewnienia bezbłędnych wskazań.

Pola „energia elektryczna” oraz „energia cieplna” wskazują, ile wytworzono energii w dniu poprzednim.

Należy podkreślić, że emisje są znacznie niższe od norm wymaganych przez prawo, np. normy emisyjne pyłu wymagane przez prawo to 10 mg/Nm3, a rzeczywista emisja przez ostatni tydzień wynosiła poniżej 1 mg/Nm3. Należy pamiętać, że np. dopuszczalne stężenie dioksyn i furanów dla tego typu instalacji wynosi 0,1 ng/m3. Z kolei w dymie z domowych kominów, jeżeli spalane są tworzywa sztuczne, stężenie to może wynosić nawet 100ng/m3, a zatem 1000 razy przekraczać dopuszczalne normy dla instalacji termicznego przekształcania odpadów. Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania zainstalowanych tablic jest zatem kontrola przez mieszkańców, czy instalacja ProNatury nie przekracza dopuszczalnych wartości emisji.

ZTPOK to spalarnia ekologiczna, ponieważ stosowane w niej procesy oczyszczania pozwalają znacząco ograniczyć składowanie odpadów, przez co chroni powierzchnię ziemi. Co bardzo ważne, w bydgoskiej ekoelektrociepłowni spaliny są filtrowane do tego stopnia, że powietrze unoszące się z komina jest czystsze niż to w centrum dużych miast.

Materiały: Maciej Federowicz, rzecznik prasowy ProNatury

Reklama