Elektronik: szkoła wysokich lotów

Tomasz Welcz
,

– Kształcenie zawodowe jest jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej – stwierdziła goszcząca dzisiaj w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy wiceminister edukacji Teresa Wargocka. Jak stwierdziła, spotkanie z uczniami i nauczycielami „elektronika” było reakcją na sukces szkoły – Technikum Elektroniczne znalazło się na pierwszym miejscu w prestiżowym ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy”.

– Bydgoskie technikum jest przykładem szkoły zawodowej zorganizowanej i przygotowującej młodzież do pracy na najwyższym poziomie – powiedziała wiceszefowa resortu. – To szkoła przyjazna dla uczniów, otwarta, szkoła, która reaguje na potrzeby regionalnego rynku pracy.

W nagrodę za sukcesy, bo bydgoski „elektronik” od lat utrzymuje wysoką pozycję w rankingu „Perspektyw”, szkoła otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej tablicę multimedialną.

DSC_3178– To szkoła wysokich lotów, ale nie tylko dla orłów – mówi o kierowanej przez siebie placówce, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych Roman Wojciechowski.

Jak poinformowała Teresa Wargocka, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w kształceniu zawodowym, które pomogą innym szkołom w Polsce osiągać ten standard, jaki jest w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. – Chodzi tu o coraz większe zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe, wspieranie rozwoju bazy kształcenia praktycznego oraz działania, które wspomogą kształcenie zawodowe kadry nauczycielskiej – powiedziała. Pierwszym krokiem ma być powołanie od 1 września nowego typu placówek zawodowych – szkół branżowych I stopnia.

Jak podkreślił Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty, sukces bydgoskiego ZSE nie jest przypadkowy. W Bydgoszczy nie pozbywano się placówek zawodowych i bardzo dużo absolwentów gimnazjów wybiera w nich naukę. – Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, województwo kujawsko-pomorskie wyróżnia się na mapie Polski. Zajmujemy bowiem piąte miejsce, jeśli chodzi o liczbę najlepszych techników w kraju – jest ich osiem w pierwszej setce. Ale z tych ośmiu aż pięć zlokalizowanych jest w Bydgoszczy, w tym także Zespół Szkół Elektronicznych. Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że Bydgoszcz razem z Krakowem jest liderem miast w Polsce, w których mieszczą się najlepsze technika w kraju – po pięć. I to jest powód do dumy – powiedział Marek Gralik.

DSC_3190 Na stronie MEN pojawiły się już ramowe plany nauczania. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został skierowany do konsultacji międzyresortowych oraz na 30 dni do konsultacji społecznych. Co się zmieni w ramowych planach nauczania?

– Duża zmiana dotyczy 8-letniej szkoły podstawowej, bo tam dokonujemy zmiany programowej dla klasy pierwszej, czwartej i siódmej. Za gruntowne zmiany można uznać powrót do nauczania przedmiotowego, od klasy szóstej pojawia biologia i geografia, a od klasy siódmej – fizyka i chemia. Chodzi o kształcenie uczniów według pewnych kanonów wiedzy naukowej i profilowaniem  ich na poszczególne dziedziny wiedzy, aby w liceum i na studiach osiągali wysoki poziom specjalizacji – tłumaczyła Teresa Wargocka.

Reklama