Dzięki CH Rondo powstanie nowy gabinet do rehabilitacji

Wiktoria Raczyńska
,

Znamy wyniki głosowania w ramach akcji „Bliżej inicjatyw lokalnych” organizowanej przez Centrum Handlowe Rondo. Najwięcej prawidłowo oddanych głosów zdobył projekt „Habilis … bo siła jest w nas” zgłoszony przez Fundację Grażyny Piechockiej-Kranc „Radosne dzieciństwo”. W rezultacie zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 10.000 złotych od Ronda.

Celem akcji „Bliżej inicjatyw lokalnych” był wybór przez klientów Ronda – w drodze głosowania –  ciekawego projektu organizacji pozarządowej, który powinien być dofinansowany przez CH Rondo.

Najwięcej prawidłowo oddanych głosów otrzymała inicjatywa Fundacji Grażyny Piechockiej-Kranc „Radosne dzieciństwo”. W ramach projektu „Habilis … bo siła jest w nas”, który zostanie dofinansowany przez Rondo kwotą 10.000 złotych, zostanie utworzony i wyposażony gabinet rehabilitacyjny w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy. Wprowadzenie rehabilitacji bezpośrednio do szkoły zniweluje tzw. „lęk przed białym fartuchem” wykorzystując fakt znanego, przyjaznego dziecku środowiska oraz przyczyni się do możliwie najpełniejszego przygotowania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami do funkcjonowania w środowisku społecznym. Łącznie w akcji „Bliżej inicjatyw lokalnych” oddano ponad 11 500 głosów.

W dniach 17-30 września mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować w specjalnej aplikacji na ekranie dotykowym w Rondzie oraz na Facebooku na 10 projektów zgłoszonych do akcji przez bydgoskie organizacje pozarządowe i starających się o dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych:

  • „ANIMALS” Towarzystwo Pomocy Zwierzętom w Bydgoszczy („Pomóżmy przetrwać zimę i zimno! Stawiamy i ocieplamy domki dla zwierząt – psy, koty, jeże”)
  • Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego (NADZIEJA. Warsztaty dla chorych i opiekunów osób  chorujących na choroby otępienne)
  • Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek” (Hipoterapia (terapia z koniem) dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Bydgoszcz i powiatu bydgoskiego)
  • Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc „Radosne dzieciństwo” („HABILIS … BO SIŁA JEST W NAS”. Utworzenie i wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy)
  • Fundacja na Rzecz Rozwoju Kardiologii (Zakup sprzętu do rehabilitacji kardiologicznej dla Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy)
  • Fundacja „Wiatrak” („Kraina Radosnej Zabawy”. Wyposażenie placu zabaw w dzielnicy Fordon)
  • Fundacja „Wyjść z cienia” (ŚWIADOMI mówimy – STOP PRZEMOCY. Konkurs dla szkół na filmik – spot „ŚWIADOMI mówimy – STOP PRZEMOCY” oraz spotkania edukacyjno-prewencyjne w szkołach)
  • Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. Maksymiliana Kolbego („Pogotowie Dobroczynne”. Zakup auta celem zabezpieczenia osób ubogich w niezbędne przedmioty użytku codziennego)
  • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Bydgoszczy (JA W AUTOBUSIE, JA W TRAMWAJU – przyjazna komunikacja miejska dla osób z autyzmem. Szkolenia dla pracowników komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz kampania informacyjna dla mieszkańców)
  • Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo dziecka” („Radość z bycia razem”. Integracja środowiska seniorów i dzieci poprzez organizację osiedlowego festynu na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy)

materiały nadesłane: Monika Paduch

Reklama