Działasz na rzecz seniorów – możesz starać się o grant

Magdalena Jabłońska
,

Miasto zachęca organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych do składania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w trybie tzw. „małych grantów”. Pula środków w bieżącym roku wynosi 50 tysięcy zł.

Organizacje pożytku publicznego mogą do końca roku ubiegać się o dofinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Wysokość dofinansowania w tym trybie nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych. Zgłoszone do Małych Grantów Senioralnych zadanie może trwać maksymalnie 90 dni. Organizacje pożytku publicznego, które swoje cele statutowe opierają na działaniach na rzecz seniorów mogą ubiegać się o granty na kilka zadań – maksymalna kwota dotacji wynosi 20 tysięcy złotych.

W ramach naboru przewiduje się dofinansowanie przedsięwzięć, o charakterze lokalnym lub regionalnym, realizowanych na terenie Bydgoszczy lub Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku, realizowanych w celu wzbogacenia oferty dla osób w wieku senioralnym. Zadania mogą być realizowane od 6 sierpnia do 31 grudnia 2019.

Oferty składa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu Witkac.pl lub w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Biuro Seniora, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Link do konkursu znajduje się tutaj.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama