Dużo inwestycji, dużo nasadzeń

Magdalena Jabłońska
,

Osiedle Kapuściska to jeden z największych placów budowy w Bydgoszczy. Miasto modernizuje kolejne ulice, rozbudowuje szpital o rehabilitacyjne centrum, przygotowuje się do oddania do użytku nowego basenu, a KPEC modernizuje sieć ciepłowniczą. Trwające i zakończone inwestycje powiązane zostały z nowymi nasadzeniami. To blisko 200 nowych drzew i 5000 krzewów.

Obecnie największym placem budowy jest modernizacja węzła Szarych Szeregów. Od podstaw budowane są nowe rozjazdy, torowiska, drogi rowerowe. Remontowane są też jezdnie i chodniki. Przebudowany węzeł ma gwarantować bezpieczne podróże i umożliwiać lepsze skomunikowanie osiedli Kapuściska, Glinki i Wyżyny z wykorzystaniem tramwajów. Część linii będzie kursować w kierunku centrum przez ulicę Kujawską. W ramach rozbudowy węzła Szarych Szeregów wykonawca ozdobi sąsiedztwo nowych przystanków tysiącami krzewów. Efektowne klomby powstaną między innymi przy nowej pętli na Magnuszewskiej. Pasy przenikających się nasadzeń z kosodrzewiny i róż okrywowych ozdobią centralną wyspę węzła z rozjazdami tramwajowymi. Początek ulicy Bełzy zdobić ma skwer wypełniony pasem tawuł i drzew – zarówno nowych jak i przesadzonych z innych miejsc. Będą rosły tam m.in. śliwy wiśniowe i lipy drobnolistne. Szereg przyległych skupisk krzewów zostanie zrekultywowanych.

Wiosną zazieleniła się przebudowana pętla na Kapuściskach. Zasadzono tam ponad 30 drzew i kompozycji złożonych z blisko 3000 krzewów. Tramwajowo-autobusowa pętla nabrała charakteru estetycznego skweru. Rosną na niej m.in. ozdobne gatunki brzóz i jabłoni. Zaaranżowane zostały klomby złożone z dereni i kwitnącego na żółto żarnowca. Wyspę na rondzie obsadzono natomiast różami okrywowymi, kosodrzewiną i rokitnikiem o pomarańczowych owocach.

Na finiszu jest też budowa basenu, który wkrótce oddany zostanie do użytku. Obiekt powstał przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów. Jego budowę powiązano z nasadzeniem około 100 nowych drzew. Wśród nich dominują dęby szypułkowe, jarzęby i klony w różnych odmianach. Nasadzenia uzupełniło ponad 600 krzewów w tym efektownie kwitnących hortensji. Na klombach wokół basenu rosną też pęcherznice i tawuły.

Dużą liczbę nasadzeń zrealizowano w poprzednich latach. Lipami drobnolistnymi obsadzono ulicę Wojska Polskiego na wysokości bloków z numerami 36-38 oraz odcinek od ul. Kombatantów do 16 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Aleje Prezydenta L. Kaczyńskiego zyskały szpaler platanów klonolistnych. Nowe nasadzenia realizowano też w rejonie ulic Toruńskiej i Zacisze. To łącznie blisko 60 drzew i 750 krzewów.

Planowane są też kolejne nasadzenia przy ul. Szarych Szeregów w pobliżu szkoły dosadzone zostaną sosny i świerki. W pasie rozdziału ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Kombatantów pojawią się świerki i złotoklap.

Nasadzenia kompensacyjne zaplanowała też spółka KPEC, która aktualnie rozbudowuje sieć ciepłowniczą. Przedsięwzięcie obejmuje zmianę sposobu zasilania aż 60 budynków na Kapuściskach i przebudowę 4 kilometrów sieci. Dzięki tej inwestycji usunięte zostaną przestarzałe podgrzewacze wody typu „junkers”. Poza tym ograniczone zostaną straty w przesyle ciepła, co przynosić będzie spore oszczędności. Nasadzenia zastępcze na Kapuściskach to 33 nowe drzewa. Spółka przez 3 lata będzie dbała też o ich prawidłowe ukorzenienie.

Ze względu na bardzo gęstą sieć instalacji podziemnych na Kapuściskach coraz trudniej o miejsca na sadzenie dużych drzew. Stąd miedzy innymi preferowane są przede wszystkim nasadzenia krzewów. Wybierane są również miejsca znajdujące się w innych rejonach miasta.

Ze względu na coraz częstsze susze oraz trudne miejskie warunki do nasadzeń wybierane są przede wszystkim gatunki bardzo odporne, o długiej żywotności, dostosowywane też do otoczenia (wysokość, system korzeniowy uwzględniający występowanie infrastruktury technicznej pod ziemią, planowane inwestycje itp.). Tam gdzie jest to możliwe przesadzane są mniejsze drzewa i krzewy kolidujące z planowanymi przedsięwzięciami. Sadzone są wyłącznie drzewa ozdobne, między innymi: magnolie, śliwy ozdobne, wiśnie ozdobne, graby, buki, katalpy, klony, robinie akacjowe, głogi, wiązy, lipy, brzozy, jarzęby, kasztanowce, dęby, jesiony, platany, wierzby, formy szczepione na pniu, wszystkie gatunki drzew iglastych (np. świerki, sosny, jodły). Rewitalizując parki wprowadzane są też gatunki stanowiące pokarm dla ptaków.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama