Dołącz do zespołu Greenpeace

Tomasz Welcz
,

Fundacja Greenpeace Polska poszukuje osób, które chciałyby dołączyć do zespołu i zostać koordynatorem grupy lokalnej w Bydgoszczy.

Grupy lokalne Greenpeace obecnie działają w 10 miastach, organizując wydarzenia lokalne i prowadząc działania związane z kampaniami Greenpeace – energią odnawialną i odchodzeniem od energetyki opartej na węglu i atomie, zrównoważonym rolnictwie oraz ochroną Puszczy Białowieskiej. Obecnie ponad setka aktywistów i aktywistek działa w Polsce.

Koordynator/ koordynatorka jest osobą, która odpowiada za działania wolontariuszy i wolontariuszek w grupie lokalnej, nawiązywanie kontaktów z nowymi osobami i współpracę z warszawskim biurem fundacji. Motywuje i inspiruje grupę do działania, żeby każde zadanie – nawet to żmudne i proste – dawało satysfakcję i poczucie sensu.

Globalna zmiana zaczyna się od ciężkiej pracy zaangażowanych i zdeterminowanych osób. Jeśli chcesz być częścią tej zmiany i walczyć o lepszą ochronę środowiska, masz przy tym głębokie przekonanie, że nie da się tego osiągnąć bez przemyślanych i dobrze zaplanowanych działań, a jednocześnie wiesz, jak to robić – Greenpeace zaprasza cię na pokład.

Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, otwartą i kreatywną, która nie boi się wyzwań i chce zdobywać nowe umiejętności, która potrafi reagować w sytuacjach nagłych i elastycznie podchodzi do zmian, może zobowiązać się do zaangażowania na rzecz organizacji w wymiarze minimum 10 h/tydzień, 5 weekendów w roku i chce działać co najmniej 2 lata, sprawnie korzystającą z Internetu, która chce działać na rzecz ochrony środowiska oraz zgadza się z zasadą niestosowania przemocy, wypełnij formularz elektroniczny https://goo.gl/forms/BGiX7PYkMEjyfIg93 i wyślij swoje CV (z klauzulą o ochronie danych osobowych) e-mailowo pod adresem ewelina.kycia@greenpeace.org, w temacie podając Rekrutacja Bydgoszcz.

Fundacja Greenpeace oferuje: 3-miesięczny okres próbny i potem pracę na zasadach wolontariatu, z ubezpieczeniem i umową, możliwość organizacji wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich, twórczą i przyjazną atmosferę, systematyczne wsparcie merytoryczne i organizacyjne, cykl szkoleń (m.in. o kampaniach i działaniu Greenpeace, wprowadzenie do pracy koordynatora, zarządzanie zespołem i projektami, działania bez przemocy), udział w spotkaniach w Polsce i za granicą z pracownikami, koordynatorami i aktywistami Greenpeace, dofinansowanie materiałów do pracy: doładowań telefonu, zwrot kosztów podróży, wyżywienia na wyjazdach – narzędzi niezbędnych do działań grupy lokalnej.

Grupa lokalna to wolontariusze i wolontariuszki Greenpeace działający wspólnie na rzecz ochrony środowiska na terenie jednego miasta. Grupa lokalna organizuje w swoim mieście działania wpisujące się w misję Greenpeace – happeningi, pokazy filmowe, warsztaty. Aktywiści i aktywistki biorą udział w wyjazdach, szkoleniach i aktywnie uczestniczą w życiu organizacji, stając się w ten sposób częścią wielkiego ruchu na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na świecie.

Na e-maile i formularze fundacja czeka do niedzieli, 20 listopada, godz. 23.59. Na zgłoszenia odpowie do 22 listopada. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w dalszej części rekrutacji.

materiał nadesłany: Fundacja Greenpeace Polska

Reklama