Dołącz do branży IT

Wiktoria Raczyńska
,

Projekt WORK-ON 30+ to szansa na zmianę profilu zawodowego na opłacalny i dołączenie do rosnącej w naszym mieście branży IT.

Po sukcesie poprzednich edycji projektów WORK-ON, skierowanych do osób poniżej 29 roku życia, tym razem postanowiliśmy wspomóc osoby po 30 roku życia. – W ciągu ostatnich 2 lat zaktywizowaliśmy zawodowo ponad 130 osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Większość z absolwentów projektów WORK-ON w chwili obecnej z sukcesami pracuje w branży IT – mówi Piotr Szarata, dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Wdrożeniowego.

Dla kogo?

Obecnie poszukujemy 24 osób, które będą chciały zostać webdeveloperami lub administratorami sieci, a w kolejnej edycji także menedżerami sprzedaży usług IT. Rosnące zapotrzebowanie na wszystkie trzy zawody potwierdzają zarówno badania Urzędów Pracy (barometrzawodow.pl), jak i badania własne Ośrodka Szkoleniowo-Wdrożeniowego – organizatora projektu.

Do projektu mogą dołączyć osoby w wieku powyżej 29 lat, które nie pracują i nie uczą się w trybie dziennym. Do 26 lutego 2018 roku zbieramy formularze zgłoszeniowe, a następnie odbędą się testy wstępne, m.in., test podstawowej wiedzy informatycznej i test określający poziom z języka angielskiego. Szczegółowe informacje na stronie projektu www.work-on.pl.

Jakie korzyści?

Dołączenie do projektu wiąże się z wieloma korzyściami. Organizatorzy zaplanowali: doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacyjne, specjalistyczny kurs IT, kurs biznesowego angielskiego i 3-miesięczne staże zawodowe w wiodących w regionie firmach informatycznych. Na każdym etapie uczestnicy wspomagani są poprzez stypendia szkoleniowe za frekwencje na zajęciach i stypendia stażowe.

– Wysokość wynagrodzenia na stażu nieznacznie przewyższa kwoty wypłacane przez Urzędy Pracy, natomiast o wiele większą wartością jest możliwość „zaczepienia się” na stanowisku, w którym nie mamy doświadczenia – tłumaczy Robert Szarata, konsultant edukacyjny w projekcie i dodaje –  odpowiednio przepracowane staże w 70 procentach owocują umową o pracę.

Czy warto?

Jak każde przygotowanie zawodowe, zdobycie odpowiednich kompetencji do pracy w branży IT wymaga czasu. Część szkoleniowa trwa 3 miesiące, następnie staże kolejne 3 miesiące. Jest to jednak inwestycja opłacalna, a jej skuteczność potwierdzają obecni uczestnicy, którzy są na stażach lub już pracują w takich firmach jak: Atos, T-KOMP, Syneo.pl, Social Room, Websoul, NetworkWay, Remedia, Iqor, SITAB, E-pulpit, Redseo, 052B, SpaceWay, Optize, Trakido i inne. Pracodawcy w większości deklarują chęć zatrudnienia po odbyciu stażu.

Gdzie się zgłosić?

Organizator: Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 54, pok. 10, tel. 509 767 199, projekt@osw.bydgoszcz.pl

materiały nadesłane: Marysia Wiśniewska, Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy

Reklama