Dodatkowy nabór wniosków do programu „Niepodległa 2018”

Magdalena Jabłońska
,

Samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do 28 września 2018 roku, do godziny 15.59, mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa 2018. Nabór dodatkowy” za pomocą internetowego formularza na platformie Witkac.pl.

Mogą one uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne takie jak: festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), rekonstrukcje historyczne; wystawy wraz z katalogami; projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy; wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych; murale; publikacje (w formie książki drukowanej lub e-booka).

Projekty muszą zostać zrealizowane do 20 listopada 2018 roku.

W dodatkowym naborze na dofinansowanie działań przewidziano 4 miliony zł, a pojedyncze wydarzenie może zostać dofinansowane kwotą od 15 tysięcy do 150 tysięcy zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15 procent wkładu własnego i przygotować projekt zgodny z tematyką programu dotacyjnego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są zwłaszcza uczestnicy, którzy do tej pory nie startowali w konkurach BPN.

Więcej informacji tutaj.

materiały nadesłane: Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego

Reklama