Czas na konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Wiktoria Raczyńska
,

Rozpoczynają się prace nad „Programem współpracy miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”. W związku z tym Urząd Miasta Bydgoszczy zaprasza przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na pierwsze spotkanie konsultacyjne.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 12 lipca, w dwóch turach: od godziny 10.30 do około godziny 13.30 oraz od godziny 16.30 do około godziny 19.30. Miejsce: sala nr 5 (parter) ratusza przy ul. Jezuickiej 1. Aktywny udział w konsultacjach modelu współpracy na rok 2018 będzie cennym wkładem w tworzenie najważniejszego dokumentu dla środowiska III sektora w Bydgoszczy.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów. Poprowadzi je Marek Olechnowicz, od ponad 20 lat zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, prezes Stowarzyszenia „Podaj Rękę”, fundator Akademii Trzeciego Sektora, przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, członek wielu rad działalności pożytku publicznego, w tym krajowej RDPP oraz innych ciał doradczych, konsultacyjnych i międzysektorowych. Podczas warsztatów odbędzie się dyskusja nad tym, jak tytułowa „współpraca” powinna wyglądać, jakie powinny przyświecać jej cele, jakimi zasadami należy się kierować i jakie formy współpracy będą najwłaściwsze.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama