Ćwiczenie Brilliant Joust 2018 w JFTC w Bydgoszczy

Marek Tomaszewski
,

W Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy rozpoczęło ćwiczenie Brilliant Joust 2018. Bierze w nim udział blisko 600 uczestników – wojskowych i cywilów. Ponadto, około 100 żołnierzy wspiera ćwiczenie zdalnie z kwatery Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum (JFCBS).

Przez dwa tygodnie uczestnicy szkolenia przećwiczą w Bydgoszczy współpracę ze wszystkimi komponentami Sił Odpowiedzi NATO 18 (NATO Response Force – NRF 18). Ćwiczenia prowadzone są pod okiem dowódców: JFCBS, generała Riccardo Marchiò i JFTC, generała dywizji Wilhelma Grüna.

Jak podkreślił generał Grün, JFTC wspiera JFCBS w organizacji i przeprowadzeniu tego typu szkolenia już drugi raz. Zachęcił również uczestników, by w pełni wykorzystali możliwości, jakie daje ćwiczenie w Bydgoszczy.

IMG_00021Generał Riccardo Marchiò natomiast, podziękował generałowi Grünowi za zaangażowanie i przygotowanie terenu ćwiczenia. – W tym roku Brilliant Joust 2018 jest jednym z głównych przedsięwzięć dla JFC Brunssum, gdyż umożliwia wspólne szkolenie razem z komponentami NRF. Nasza gotowość jest jednym z priorytetów, a to ćwiczenie pozwoli nam zrozumieć, jak możemy się lepiej wspierać, by być w stanie wykonać zadania, kiedy pojawi się taka potrzeba –powiedział dowódca placówki JFCBS w Brunssum. – Najważniejszą sprawą takich ćwiczeń jest podniesienie poziomu współpracy. Kluczem jest zachowanie ciągłości, a wartości które wyznajemy pozwalają nam być silnymi razem – dodał.

Siły Odpowiedzi NATO (NRF) stanowią podstawowy element Sojuszu wykorzystywany w pojawiających się kryzysach, konfliktach i klęskach żywiołowych. NRF powołano do życia w 2003 jako siły wysokiej gotowości obejmujące jednostki powietrzne, lądowe, morskie i sił specjalnych zdolne do szybkiego reagowania na dowolny kryzys. Potencjał NRF obejmuje szerokie spektrum zadań, włączając w to zdolność natychmiastowej odpowiedzi w ramach kolektywnej obrony, zarządzanie kryzysowe i operacje wsparcia działań pokojowych oraz pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, włączając w to ochronę kluczowej infrastruktury.

IMG_99911Dowództwo Sił Połączonych NATO w Brunssum (JFCBS) dowodzi, wspiera, i zabezpiecza połączone misje i operacje międzynarodowe. Jest jednym z natowskich dowództw operacyjnych, a do jego priorytetów i podstawowych obszarów odpowiedzialności należy misja Resolute Support w Afganistanie, a takżeplanowanie operacyjne w ramach artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, współpraca wojskowa oraz Siły Odpowiedzi NATO.

materiał nadesłany: Radosława Kubiczek, Biuro Prasowe JFTC; zdjęcia – JFTC

Reklama