Ćwiczenia NATO z JFTC na Łotwie

Magdalena Jabłońska
,

Od 9 września, w Rydze na Łotwie, w Połączonym Dowództwie Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych prowadzone są ćwiczenia pod kryptonimami Steadfast Pyramid i Steadfast Pinnacle. Grupa ponad 50 generałów, admirałów i starszych oficerów z ponad 20 państw NATO i krajów partnerskich pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności z zakresu sztuki operacyjnej pod okiem ekspertów i specjalistów z Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (ang. Joint Force Training Centre, JFTC) w Bydgoszczy oraz innych dowództw NATO. Ćwiczenia prowadzone są pod kierownictwem dowódcy JFTC generała dywizji Adama Joksa.

Oba ćwiczenia zostały zaplanowane przez Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE). Każde z nich trwa tydzień. Głównym celem ćwiczeń jest przygotowanie dowódców NATO wyższego szczebla i podległych im starszych oficerów do planowania i prowadzenia operacji połączonych. Steadfast Pyramid skupia się na szkoleniu starszych oficerów, zaś Steadfast Pinnacle jest skierowane do dowódców wyższego szczebla.

– Jestem przekonany, że wszystkim tu obecnym, zarówno uczestnikom, jak i nadzorującym ćwiczenia, udział w nich przyniesie wiele korzyści – powiedział, zwracając się do uczestników, generał Joks – Te ćwiczenia to okazja, by odświeżyć sobie zagadnienia związane z kwestiami operacyjnymi – projektowaniem, planowaniem i procesem podejmowania decyzji. Zachęcam również do dzielenia się swoim rozległym doświadczeniem wojskowym. Pozwoli to na uzupełnienie treści ćwiczeń i wzbogacenie ich kolejnych edycji, umożliwi również zbudowanie cennych relacji zawodowych.

Seria ćwiczeń Steadfast Pyramid/Steadfast Pinnacle prowadzonych przez NATO ma już 24-letnią historię, a JFTC zostało wyznaczone do ich prowadzenia po raz drugi. Od prawie roku główny doradca ćwiczenia, admirał rez. Mark Ferguson, wraz z przedstawicielami Łotwy oraz rzeszą planistów i ekspertów intensywnie pracowali, by uczestnicy mieli do dyspozycji realistyczny scenariusz, a także ciekawy i wartościowy program.

materiały nadesłane: kmdr por. Piotr Adamczak, JFTC

Reklama