Colloquium i konferencja naukowa

Wiktoria Raczyńska
,

Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo ma zaszczyt zaprosić na X COLLOQUIUM OSTROMECKIE, które odbędzie się 7 grudnia 2017 o godzinie 17.00 w Pałacu Mostowskich w Ostromecku. Gościem specjalnym będzie Petr Šefl, czeski współpracownik Andrzeja Szwalbego.

oraz

V Międzynarodową Konferencję Naukową Andrzej Szwalbe i muzyka dawna, poświęconą postaci, ideom i dziełom Andrzeja Szwalbego, wielkiego wizjonera bydgoskiej kultury. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Sali Pamięci Bydgoszczan w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dniu 8 grudnia 2017 roku, w godzinach 9.00-14.00.

W tym roku myślą przewodnią będą koncepcje byłego dyrektora Filharmonii Pomorskiej związane z odkrywaniem, badaniem, wykonywaniem i prezentowaniem muzyki dawnej.

Naukowcy z Bydgoszczy, Torunia, Warszawy oraz specjalny gość konferencji – instrumentolog Petr Šefl – z Pragi, zaprezentują referaty dotyczące problematyki budowania w Bydgoszczy pierwszego ośrodka tzw. stylowego wykonawstwa muzyki dawnej (dziś określanego jako wykonawstwo historycznie zorientowane). Przedstawią zagadnienia związane z budową i rolą kolekcji dawnych instrumentów, kształtowaniem w Bydgoszczy ośrodka badań historyczno-muzykologicznych i tworzeniem wokół muzyki dawnej klimatu sprzyjającego integracji sztuk. Ukażą nie tylko idee i pomysły, które rozkwitały w okresie świetności Capelli Bydgostiensis pro musica antiqua, czy w czasie wyjątkowej popularności bydgoskich festiwali i kongresów MAEO, ale także te, których nigdy nie zrealizowano a także takie, których kontynuację odnaleźć można współcześnie, w działalności różnych zespołów, instytucji, czy indywidualnych artystów.

materiały nadesłane: Henryk Martenka, prezes Stowarzyszenia Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo

zdjęcie: Waldemar Kielichowski, Instytut Muzyki i Tańca

Reklama