Co nas czeka po wakacjach

Wiktoria Raczyńska
,

W nowym roku szkolnym czeka nas w bydgoskiej oświacie sporo zmian. Najwięcej z nich dotyczy szkolnictwa zawodowego. Uruchomione zostaną nowe kierunki kształcenia: technik lotniskowych służb operacyjnych w Technikum Handlowym (ZS Handlowych), technik realizacji nagrań i nagłośnień w Technikum Handlowym (ZS Handlowych), technik robót wykończeniowych w budownictwie w Technikum Budowlanym (ZS Budowlanych).

Bydgoskie szkoły zawodowe będą miały też nowe pracownie kształcenia zawodowego – powstanie ich aż 28. Na modernizację i wyposażenie warsztatów dla uczniów Bydgoszcz pozyskała ponad 8 mln zł z Unii Europejskiej.

W sumie, w ciągu ostatnich kilku lat na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie placówek oświatowych szkolnictwa zawodowego udało się pozyskać ponad 53 mln zł dofinansowania zewnętrznego. Dzięki tym pieniądzom, m.in., Zespół Szkół Elektronicznych planuje stworzenie sali przygotowującej do zawodu technika teleinformatyka, Zespół Szkół Drzewnych wybuduje lakiernię, a w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 powstaną cztery pracownie: mechaniczna, awioniczna, automatyki i mechatroniczna.

Zespół Szkół Budowlanych wzbogaci się o sale dydaktyczne, doposażone zostaną także te, w których uczniowie kształceni są w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Zespół Szkół Gastronomicznych znajduje się w centrum miasta, w budynku, który powstał na początku XIX w. Dzięki dofinansowaniu szkołę czeka przebudowa warsztatów szkolnych znajdujących się na parterze i w piwnicy. Projekt obejmuje także prace budowlane i wyposażenie w nowoczesne linie technologiczne, które będą odpowiadać standardom w placówkach gastronomicznych. Prace mają potrwać do końca sierpnia 2019 r.

W pierwszym etapie projektu w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 zostały dofinansowane, m.in., pracownie Technikum Mechanicznego. Pojawiły się w nich przede wszystkim obrabiarki sterowane komputerowo CNC, które zakupione zostały zgodnie z potrzebami pracodawców. W drugim etapie zostanie dofinansowana pracownia odnawialnych źródeł energii.

Prowadzony będzie także 5. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Szkoły podstawowe zakupią, m.in., tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, rozpoczną również proces zmian dotyczący tworzenia i wprowadzenia do praktycznego działania innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę podczas realizacji programu.

W drugim etapie wdrażania programu w nowym roku szkolnym dotację otrzyma 20 bydgoskich szkół podstawowych. Kwota wsparcia finansowego z programu „Aktywna tablica” to 277.200 zł. Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych 346.500 zł.

Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama