Chcesz prowadzić kawiarnię obywatelską? Zgłoś się!

Magdalena Jabłońska
,

Ratusz ogłosił konkurs na najem pomieszczenia do prowadzenia placówki gastronomicznej – kawiarni obywatelskiej w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Kawiarnia obywatelska mieści się na parterze BCOPiW przy ul. Gdańskiej 5. Na zgłoszenia czeka do 12 listopada do godziny 12.00.

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu niedawno świętowało roczek – uroczyste otwarcie odbyło się 8 października 2018 roku. Centrum, położone w sercu miasta, jest miejscem stworzonym z myślą o stowarzyszeniach, fundacjach, klubach i wszelkiego rodzaju organizacji działających społecznie i potrzebujących wsparcia w postaci przestrzeni do spotkań, warsztatów, szkoleń czy spotkań założycielskich. Na parterze centrum działa kawiarenka obywatelska.

W konkursie preferowane są podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z siedzibą w Bydgoszczy, w tym spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność gastronomiczną. Przy wyborze oferty komisja będzie kierowała się wysokością zaproponowanego czynszu, propozycją preferencyjnego menu dziennego – tzw. menu obywatelskiego, propozycja preferencyjnego cateringu dla stałych użytkowników BCOPW, doświadczeniem, propozycją działań dodatkowych w kawiarni obywatelskiej integrujących społeczność lokalną, kryterium społecznym.

Umowa zostanie zawarta na 3 lata (od dnia zawarcia umowy).

Oferty należy składać do Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 (pokój nr 1). Ostateczny termin składania pisemnych ofert upływa 12 listopada o godzinie 12.00.

Szczegółowe wymagania i regulamin konkursu na najem pomieszczenia do prowadzenia kawiarni obywatelskiej dostępne są tutaj.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszcz

Reklama