Camerimage za rok w Bydgoszczy

Wiktoria Raczyńska
,

Miasto Bydgoszcz podpisało z Fundacją TUMULT umowę dotyczącą organizacji w tym roku w Bydgoszczy kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE.

Kwota, jaką Miasto Bydgoszcz przeznaczy na organizację festiwalu w tym roku wyniesie 500 000 zł. Miasto przekazało już Fundacji w formie zaliczki 400 tysięcy zł.

Festiwal CAMERIMAGE odbywa się w Bydgoszczy od 2010 roku. Przez ten okres, Miasto Bydgoszcz wsparło organizację tego wydarzenia łączną kwotą 20 000 000 zł, tj. po 2 500 000 zł na każdą wcześniejszą edycję.

materiały nadesłane: UMB

Reklama