Boże Narodzenie od wieków inspiracją dla malarzy

Wiktoria Raczyńska
,

„Bóg się rodzi! Motyw Narodzenia Pańskiego w malarstwie” to temat wykładu dra Mateusza Solińskiego, na który MOB zaprasza już w czwartek 13 grudnia, o godzinie 17.00 do Galerii Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8.

Podczas wykładu zostanie zaprezentowana wielowiekowa tradycja ikonografii Bożego Narodzenia w szerszym kontekście przemian kulturowych, jakie dokonywały się od czasów wczesnego średniowiecza, aż do końca XX wieku.

Przyjście na świat Chrystusa, na przestrzeni wieków, stanowiło jeden z najważniejszych tematów poruszanych przez artystów. Z początku – w pierwszych wiekach chrześcijaństwa – przedstawienia narodzenia Jezusa są dość skromne i oszczędne w swojej formie. Dzieciątko leży w żłobku lub koszu, niewyraźne postacie Marii i Józefa pozostają skryte w cieniu, czasem dostrzeżemy zarys stajennego pomieszczenia. Z biegiem czasu malarskie wizje stają się coraz bardziej urozmaicone. Wynika to nie tylko z naturalnego rozwoju form artystycznych w średniowieczu, ale również z bardziej różnorodnych źródeł inspiracji: pism apokryficznych, czy chociażby przepowiedni Starego Testamentu.

Czasy nowożytne przynoszą swoistą „racjonalizację” dogmatu Wcielenia – chłodna, uporządkowana kompozycja malowideł odzwierciedla estetykę doby renesansu i nowej humanistycznej myśli. „Naukowe” podejście ściera się z natchnionymi wizjami okresu kontrreformacji, a później romantyzmu. Można powiedzieć, że w kolejnych epokach dostrzegamy konfrontację różnych artystycznych postaw akcentujących duchowy albo wręcz przeciwnie, czysto ludzki wymiar tego niezwykłego wydarzenia.

tekst: Mateusz Soliński

Obowiązuje bilet wstępu wg cennika muzealnego.

zdjęcie: Mistrz Dyptyku Brunszwickiego, Boże Narodzenie, ok. 1490 – 1500, olej na desce, wł. Rijksmuseum , Amsterdam

materiały nadesłane: Adrianna Adamska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Reklama