Biblioteka Główna zaprasza na konsultacje społeczne

Magdalena Jabłońska
,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i rozbudowy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, a także poszerzenia oferty działań edukacyjno-kulturalnych.

Biblioteka zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy troszczą się o rozwój swojego regionu w zakresie polepszenia dostępu do oferty kulturalnej w Bydgoszczy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym modernizacji i rozbudowy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także planowanych działań edukacyjno-kulturalnych.

Zachęca do udziału w konsultacjach społecznych, które dają możliwość wpływu na ostateczny kształt projektowanego budynku biblioteki, a także propozycji wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturowej, w tym także do mniejszości narodowych i grup wykluczonych. Liczy na aktywny udział w procesie konsultacji społecznych.

Planowane przedsięwzięcie jest realizowane celem udziału w konkursie o pozyskanie funduszy norweskich z programu „Kultura” Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla przedsięwzięcia pn. Droga do Nowoczesności-prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.

Konsultacje odbędą się 10 lutego 2020 roku (poniedziałek), o godzinie 18.00 w Bibliotece Głównej, Stary Rynek 24.

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania konsultacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: 52 33-99-227.

materiały nadesłane: Joanna Pawłowska, WiMBP

Reklama