Bezrobocie w Bydgoszczy znowu niższe

Magdalena Jabłońska
,

Stopa bezrobocia w mieście na koniec czerwca br. osiągnęła poziom 3,4 procent. To najniższy od początku lat 90. poziom bezrobocia zanotowany w Bydgoszczy.

Z wyliczeń Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na koniec czerwca zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców naszego miasta było 5,596 tyś. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 126 osób, a na przestrzeni pierwszego półrocza br. – spadek o 386 osób. Jest to najniższy od początku lat 90. poziom bezrobocia zanotowany w naszym mieście.

W zeszłym roku o tej samej porze roku bezrobocie w Bydgoszczy było wyższe – wynosiło 4 procent. Już wtedy stopa bezrobocia była najniższa od lat – dziś jest jeszcze lepiej – bezrobocie w Bydgoszczy wynosi 3,4 procent.

Na lokalnym rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy – od początku roku pracodawcy zgłosili do PUP ponad 10 tysięcy takich ofert, a biorąc pod uwagę, że nie wszystkie oferty z rynku trafiają do PUP, ich rzeczywista ilość jest zdecydowanie większa. O dobrej sytuacji na lokalnym rynku pracy świadczy również liczba ponad 10 tysięcy złożonych w pierwszym półroczu w PUP oświadczeń lokalnych firm o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Wśród bydgoskich bezrobotnych przeważają kobiety (57,6 procent), osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym (27,5 procent), a także osoby tzw. długotrwale bezrobotne, zarejestrowane ponad 12 miesięcy temu (50,7 procent).

Lokalny rynek pracy to nie tylko miasto Bydgoszcz. Podobnie wygląda sytuacja w okolicznych gminach. Na koniec czerwca w PUP było zarejestrowanych 2,061 tyś. bezrobotnych mieszkańców powiatu bydgoskiego (w ciągu półrocza odnotowano spadek o 309 osób).

Bezrobocie w liczbach

w Bydgoszczy – 3,4 proc.

w powiecie bydgoskim – 5,1 proc.

w Polsce – 5,4 proc.

w woj. kujawsko – pomorskim – 8,1 proc.

 

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama