Bezpłatne warsztaty „Radosne Serca”

Wiktoria Raczyńska
,

Poszukiwane nowe pokolenie – pełne pasji i talentów, a przede wszystkim pełne chęci do wzięcia udziału w 7. edycji Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”.

Wakacyjne bezpłatne warsztaty pełne talentów

VII edycja Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serce” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat z bydgoskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z placówek kulturalnych oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski.

Do tegorocznego wakacyjnego przedsięwzięcia Fundacja „Nowe Pokolenie” zaprosi 40 utalentowanych, młodych ludzi, którzy zostaną wyłonieni spośród nadesłanych kart zgłoszeniowych i materiałów ukazujących ich talent. Po raz kolejny poszukiwani są zdolni młodzi ludzie, którzy chcą rozwijać swoje zdolności wokalne, taneczne, teatralne czy malarskie podczas bezpłatnych letnich warsztatów. Projekt skierowany jest zwłaszcza do młodych ludzi, którzy mają ograniczony dostęp do rozwoju swoich talentów. Warsztaty odbędą się w terminie od 30 czerwca do 12 lipca 2016 roku w malowniczo położonym Biskupinie.

plakat_rekrutacja_VII OWARSDlaczego warto?

13-dniowe warsztaty artystyczne to wspaniała szansa na rozwój swoich zdolności i zainteresowań pod okiem profesjonalnych trenerów i instruktorów zarówno z Bydgoszczy, jak i z całej Polski. Zakwalifikowani uczestnicy zgodnie z zainteresowaniami i talentami zostaną podzieleni na 4 grupy artystyczne: plastyczną, taneczną, teatralną i wokalną. W obrębie każdej z tych grup będą odbywały się codziennie 4 godziny zegarowe warsztatów. Każdy z uczestników będzie mógł również skorzystać z 2 dodatkowych godzin zegarowych dodatkowych warsztatów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W trakcie projektu beneficjenci wezmą udział w panelach dyskusyjnych z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty, a także w różnych warsztatach interpersonalnych, które będą miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, onieśmielenia w grupie oraz kształtowania właściwych postaw rówieśniczych. Warsztaty będą realizowane przy współudziale partnerów w postaci różnych instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych i firm, aby zapewnić uczestnikom jak największą wszechstronność zajęć oraz zmotywować ich do dalszego artystycznego rozwoju po zakończeniu projektu. Czas wolny od zajęć będzie wypełniony różnymi kulturalnymi atrakcjami. Ramy programu są ukierunkowane na zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika, ale również na pracę w grupach, zabawy i gry twórcze. Warsztaty są pełne kreatywnych działań, pozytywnych emocji, ale i ciężkiej, twórczej pracy. Na zakończenie uczestnicy VII edycji OWARS na deskach sceny Miejskiego Centrum Kultury przed władzami miasta, sponsorami, swoimi rodzinami i przyjaciółmi oraz lokalnymi mediami zaprezentują owoce swojej pracy – autorskie widowisko i wernisaż malarski, na którymi będą pracowali przez 13 dni w Biskupinie.

Warsztatowych atrakcji ciąg dalszy…

Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Radosne Serca” to nie tylko praca pod okiem instruktorów. Pierwszy i ostatni dzień warsztatów uczestnicy spędza w Bydgoszczy, korzystając z atrakcji naszego miasta, które są organizowane przy udziale partnerów przedsięwzięcia, którymi są: Miejskie Centrum Kultury, Galeria Miejska BWA, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Szkoła Tańca Bohema, Teatr Polski, Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 i Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Co trzeba zrobić?

Jeśli masz ochotę rozwijać swój talent zajrzyj na stronę internetową Fundacji tutaj i do  9 maja 2016 r. wyślij kartę zgłoszeniową na adres organizatora. Każda szkoła i placówka zgłosić może maksymalnie 3 kandydatów. Komisja, która podda weryfikacji karty zgłoszeniowe, będzie brała pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia kandydatów, ich wszechstronność, opinie wychowawców oraz uzasadnienie braku dostępności do różnorodnych form rozwoju artystycznego. Ważne, by do karty w przypadku kategorii muzyka, taniec lub teatr dołączyć materiał video lub nagranie, a do plastyki autorskie prace.

materiały nadesłane: Dorota Wądołowska, Fundacja „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II

Reklama