Bezpłatne badania studni w Łęgnowie i Plątnowie

Wiktoria Raczyńska
,

W związku z realizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie projektem naukowo-badawczym WODA+ pt. „Ocena skali zanieczyszczenia wód powierzchniowych i płytkich wód podziemnych w rejonie miejscowości Łęgnowo i Plątnowo, w strefie niekorzystnego oddziaływania dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy”, wszystkie osoby zainteresowane wykonaniem bezpłatnych badań wód w studniach indywidualnych, proszone są o zgłaszanie się do Rady Osiedla Łęgnowo bądź do koordynatora projektu WODA+, Doroty Pierii (tel. 600 195 070, email: pierri@agh.edu.pl). Badania przeprowadzone zostaną w dniach 13-15 października przez zespół pracowników AGH.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszczy

Reklama