Bezpłatna terapia dla dzieci potrzebujących wsparcia w rozwoju

Tomasz Welcz
,

Fundacja „Nowe Pokolenie” przy współpracy z Przedszkolem Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” oraz Fundacja „Całym Sercem” rozpoczęły realizację dwóch projektów, skierowanych do dzieci potrzebujących wczesnego wsparcia w rozwoju i ich rodziców.

Oba projekty mają na celu wsparcie dzieci w wieku od 2 do 8 lat, których rozwój psychoruchowy nie przebiega prawidłowo w postaci diagnozy, opracowania indywidualnego programu terapeutycznego i doboru odpowiedniej w zależności od zdiagnozowanych potrzeb – terapii behawioralnej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, integracji sensorycznej, oraz wsparcie rodziców w postaci dostarczenia szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej, jak skutecznie oddziaływać na dziecko w celu wspomagania jego rozwoju oraz kontynuować terapię w domu.

Pierwszy projekt nosi nazwę „Sprawni mimo niepełnosprawności. Wielospecjalistyczna terapia = polepszenie jakości życia dziecka z niepełnosprawnością – II edycja”, a drugi  „Rodzic i terapeuta w jednym. Jak zostać terapeutą własnego dziecka? – warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju”.

Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani doświadczeni specjaliści, którzy w pierwszej kolejności zdiagnozują i zaplanują wszechstronną terapię dziecka. Będą się one odbywały w siedzibie Fundacji „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi przy ul. A. Grzymały-Siedleckiego 12 w Bydgoszczy (budynek Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”), w siedzibie Centrum Terapii „Całym Sercem” przy ul. Gdańskiej 163/130a w Bydgoszczy, oraz w domach podopiecznych, w przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca prowadzenia terapii spowodowanej stanem zdrowia, odległością od miejsca zamieszkania.

Nabór uczestników trwa do 15 maja. Więcej informacji pod numerem telefonu 604 629 916 oraz na stronie: www.nowe-pokolenie.pl

Reklama