Bezpieczny e-senior

Wiktoria Raczyńska
,

„Bezpieczny e-senior” to projekt, który od września będzie realizowany w Bydgoskiej Książnicy. Rozpoczęła się rekrutacja seniorów 60+ zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Bydgoszczy na osiedlach Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon i Okole.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy do 16 sierpnia czeka na seniorów zainteresowanych udziałem w zajęciach i warsztatach. Celem projektu jest e-aktywizacja osób 60+. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mogli podnieść swoje kompetencje cyfrowe i zwiększyć świadomość o zdrowiu, bezpieczeństwie i finansach.

W ramach naboru wyłonionych zostanie 15 uczestników, którzy od września do grudnia br. będą mieli okazję nauczyć się obsługi tabletu, wziąć udział w zajęciach edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym i psychospołecznym oraz zdobyć praktyczną wiedzę na temat finansów m.in. o bezpiecznej obsłudze konta bankowego online, racjonalnym gospodarowaniu finansami, bezpiecznym zawieraniu umów kredytowych i nie popadania w pętlę zadłużenia.

Seniorzy dowiedzą się jak umiejętnie korzystać z Internetu w sferze e-usług: zakupy online, umawianie wizyt do lekarza, kupno biletów online, zamówienie książek w bibliotece, a szczególnie jak utrzymywać kontakt z rodziną i znajomymi za pośrednictwem sieci. Oprócz nauki nie zabraknie rozrywki. Przewidziano wizyty w instytucjach kultury, zajęcia artystyczne i relaksujące.

„Bezpieczny e-senior” to projekt, w którym seniorzy będą mieli szansę oderwać się od codzienności. To okazja na aktywność, na którą ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić, a jednocześnie na znalezienie kontaktu z innymi ludźmi i wyjście z domu. Okazją do promocji bezpieczeństwa, nie tylko tej w Internecie, będzie wizyta strażaka oraz policjanta. Odbędą się spotkania z rehabilitantem, geragogiem, profilaktykiem i edukatorem zdrowia.

Zajęcia, warsztaty i wykłady odbywać się będą w Bibliotece Głównej przy ul. Stary Rynek 24. Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu (Biblioteka Główna ul. Stary rynek 24).

Więcej informacji na stronie internetowej www.biblioteka.bydgoszcz.pl, na której można pobrać wnioski rekrutacyjne oraz pod numerem telefonu 052-33-99-248, 052-33-99-250. Pytania można kierować również na adres e-mail: biblioteka@wimbp.bydgoszcz.pl.

materiały nadesłane: Agnieszka Kaczmarek, WiMBP

Reklama