Bezpieczne i czyste place zabaw

Magdalena Jabłońska
,

1 marca rozpoczęły się pozimowe przeglądy miejskich placów zabaw. Obejmować będą m.in. wymianę piasku w piaskownicach, naprawę urządzeń zabawowych, konserwację nawierzchni i sprzątanie terenu. W połowie miesiąca ruszy także pozimowe sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych.

Kontrole i niezbędne naprawy zostaną przeprowadzone na 68 miejskich placach zabaw (za wyjątkiem placów przyszkolnych, za stan których odpowiadają placówki szkolne i tych położonych na terenach nienależących do miasta m.in. gruntach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot).

W ramach wiosennych porządków przede wszystkim przeprowadzane są następujące prace: wymiana piasku w piaskownicach (w każdej miejskiej piaskownicy wymieniany jest minimum dwa razy w okresie letnim, w tym pierwszy raz w ramach wiosennych kontroli po zakończeniu zimy), malowanie, czyszczenie i konserwacja urządzeń zabawowych, naprawa nawierzchni bezpiecznej, naprawa lub wymiana łańcuchów huśtawek i połączeń śrubowych, wymiana paneli ogrodzeń, sprzątanie całego terenu placu (w tym usuwanie niedopałków, porzuconych opakowań, papierów itp.), opróżnianie koszy na odpady. Podobne prace prowadzone są również na terenie wybiegów dla psów.

Prace wykonują pracownicy spółdzielni socjalnej „Bydgoszczanka”, którzy przez cały rok odpowiadają za systematyczne kontrolowanie placów. Począwszy od marca przez cały okres wiosenno-letni kontrole na placach zabaw i wybiegach dla czworonogów prowadzone są raz w tygodniu.

Wkrótce rozpocznie się także pozimowe sprzątanie ciągów pieszych, pieszo rowerowych oraz jezdni. Prace te rozpoczną się w połowie marca i zakończą przed Świętami Wielkanocnymi, czyli do 20 kwietnia. W pierwszej kolejności sprzątane ma być ścisłe centrum Bydgoszczy.

Koszt tych prac wyniesie ponad 600 tysięcy zł. Warto podkreślić, że interwencyjnie sprzątane są również obszary nieobjęte stałym utrzymaniem, które wymagają pilnej interwencji ze strony miasta.

Na całoroczne utrzymanie czystości Miasto przeznacza w tym roku 5,7 mln zł – kwota ta pokryje oczyszczanie ulic, przystanków i opróżnianie koszy na śmieci. Z kolei na oczyszczanie zieleni miejskiej w bieżącym roku zaplanowano 2 mln zł.

W sezonie zimowym (listopad – marzec) sprzątanie odbywa się z mniejszą częstotliwością niż w okresie letnim. Latem (kwiecień –październik) skwery, parki i zieleń przyuliczna oczyszczana jest codziennie lub raz w tygodniu w zależności od miejsca, natomiast zimą – raz w tygodniu lub raz w miesiącu.

materiały nadesłane: Urząd Miasta Bydgoszcz

Reklama