Będą walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi

Marek Tomaszewski
,

12 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi handlowej w branży rolno-spożywczej. Prowadzeniem spraw związanych z realizacją nowych przepisów na terenie całego kraju zajmie się bydgoska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej od dawna skarżą się, że duże sieci handlowe starają się narzucić nierówne warunki współpracy swoim kontrahentom. Przed nieuczciwymi praktykami mają ich teraz chronić przepisy ustawy. Mają one uregulować relacje między producentem a odbiorcą i wyrównywać szanse ekonomiczne. Podmioty o silnej pozycji na rynku nie będą mogły wykorzystywać swojej przewagi w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, przewagi, która będzie zagrażała interesom drugiej strony.

– Przewaga kontraktowa występuje wtedy, jeżeli między odbiorcą i nabywcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych lub spożywczych od innych przedsiębiorców – wyjaśnia prezes UOKiK Marek Niechciał.

Sprawy z całego dotyczące stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji w obrocie rolno-spożywczym będą spływały do bydgoskiej delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Realizacja przepisów nowej ustawy, w skali całego kraju, to z pewnością duże wyzwanie. Sprawy, którą reguluje, dotyczy ostatecznie nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy konsumentami i chcemy dokonywać jak najbezpieczniejszych zakupów, najlepiej w rozsądnych cenach. Zależy nam również, aby wszelkie relacje między kupującymi i sprzedającymi odbywały się w sposób uczciwy i właśnie temu służyć mają nowe przepisy – dodaje wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Według nowych przepisów przedsiębiorca, w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania wobec niego nieuczciwych praktyk, będzie mógł złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK będzie mógł wszcząć postępowanie z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy. Kara za nieuczciwe praktyki może sięgnąć nawet 3 proc. obrotu firmy z poprzedniego roku.

Do nowych zadań w bydgoskiej delegaturze UOKiK zostaną zatrudnieni też dodatkowi pracownicy.

Reklama