Balet dla Rodziny 3 Plus

Wiktoria Raczyńska
,

Opera Nova w Bydgoszczy zaprasza posiadaczy Bydgoskiej Karty Rodziny 3 Plus do skorzystania z puli 100 bezpłatnych biletów na balet Sergiusza Prokofiewa „Kopciuszek”, wystawiany w poniedziałek, 26 stycznia br. o godzinie 17.00.

Spektakl odbędzie się w ramach projektu pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W ramach projektu bezpłatne bilety przysługują podopiecznym Ośrodków Opieki Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się pomocą społeczną. W miarę możliwości bilety będą udostępniane także posiadaczom Bydgoskiej Karty Rodziny 3 Plus.

Inne terminy przedstawień objętych projektem:

*opera baśniowa Engelberta Humperdincka „Jaś i Małgosia” w piątek, 13 lutego 2015 r. o godz. 17.00.

* balet do muzyki Feliksa Mendelssohna „Sen nocy letniej” w poniedziałek, 23 lutego o godz. 17.00.

* balet dla dzieci „Magiczny sklep z zabawkami” (10 spektakli na sali kameralnej)

20 marca godz. 13.00 i godz. 16.00.
21 marca godz. 13.00 i godz. 16.00.
22 marca godz. 13.00 i godz. 16.00.
24 marca godz. 13.00 i godz. 16.00.
25 marca godz. 13.00 i godz. 16.00.

Zamówienia bezpłatnych biletów (50 szt. na grupę) należy kierować do Działu Obsługi Widzów Opery Nova, tel. 52 3251524.

Reklama