Aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy

Wiktoria Raczyńska
,

Od kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030. To właśnie one będą głównym tematem spotkań z mieszkańcami. Kolejne już 25 czerwca na Kapuściskach.

Rozpoczął się cykl otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczący działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Pierwsze spotkania odbyły się już w Fordonie i na Bielawach.

W czwartek (21 czerwca) obyło się spotkanie z mieszkańcami osiedli: Bartodzieje, Bielawy, Brdyujście, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek i Osiedle Leśne.

W XI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego przy ul. Cichej wspólnie z mieszkańcami dyskusję prowadzili prezydent Rafał Bruski, przedstawiciele rad osiedli, studenci, radni i przedstawiciele ratusza.

Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. Spośród najczęściej poruszanych tematów pojawiły się te związane, m.in., z budżetem miasta, komunikacją miejską, infrastrukturą drogową, a także jakością powietrza w mieście i znaczeniem rzeki dla Bydgoszczy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali ankietę dotyczącą strategii rozwoju, a ich odpowiedzi przeanalizują pracownicy Wydziału Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Kolejne spotkanie już w poniedziałek, 25 czerwca, o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2. Na spotkanie ratusz zaprasza mieszkańców: Kapuścisk, Łęgnowa, Wyżyn, Zimnych Wód i Czerska Polskiego.

Kolejne spotkanie już dzień poźniej, 26 czerwca (wtorek), o godzinie 17.00, w Szkole Podstawowej nr 30, ul. Czackiego 8, dla mieszkańców osiedli: Błonie, Górzyskowo, Szwederowo.

Reklama