500 plus po nowemu

Marek Tomaszewski
,

Od 1 sierpnia wchodzą w życie nowe zasady przyznawania świadczenia w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus. Mają one przede wszystkim uszczelnić system korzystania z tego programu. Co się zatem zmieni?

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Każdy, kto chce kontynuować lub zacząć korzystać z tego świadczenia, musi jednak złożyć nowy wniosek. Jeżeli tego nie zrobi, od października takiego wsparcia już nie otrzyma. Wnioski można składać od 1 sierpnia. Można to zrobić także we wrześniu – w takim przypadku świadczenie za październik i listopad zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada. Do programu można przystąpić w każdej chwili – świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym złożony zostanie wniosek.

– Przestrzegamy przed fałszywymi stronami internetowymi i tzw. pośrednikami, którzy za opłatą pomagają wypełnić wnioski – mówi Dorota Hass, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  główne zasady pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieniają się także progi przyznania pieniędzy na pierwsze dziecko – 800 zł dochodu na członka rodziny i 1200 zł na członka rodziny w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Zmiany, jak tłumaczy resort rodziny, dotyczyć będą osób samotnie wychowujących dziecko. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od ustalenia na rzecz dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć dokument potwierdzający przyznanie alimentów. Wyjątkiem są sytuacje, gdy drugi z rodziców nie żyje bądź ojciec dziecka jest nieznany. Chodzi o ograniczenie liczby wyłudzanych świadczeń przez osoby żyjące w konkubinacie i zaniżających swoje dochody.

Druga ważna zmiana dotyczy innego sposobu wyłudzeń. Kłopoty z przyznaniem świadczenia mogą mieć osoby, które rozwiązały umowę o pracę i w ciągu trzech miesięcy podpisały nową z tym samym pracodawcą, ale już na niższą kwotę. Zarabiając mniej łapały się na świadczenie na pierwsze dziecko, przy którym obowiązuje kryterium dochodowe. Wyeliminować tego rodzaju praktyki mają ostrzejsze przepisy.

Zmienią się również zasady wyliczania dochodu osób płacących zryczałtowany podatek dochodowy i rozliczający się na podstawie karty podatkowej. Wysokość dochodu w takich przypadkach na potrzeby przyznania świadczenia 500+ będzie ustalana co roku przez ministerstwo i publikowana w formie obwieszczenia.

Wnioski w Bydgoszczy można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 (biurowiec dawnego Zachemu, dojazd bezpośredni tramwajem linii 7 i 8 oraz autobusami linii 59, 61 i 73), Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (budynek D) oraz w filii UM przy ul. Emilii Gierczak 6. Urząd zachęca także do składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), ePUAP.

Reklama